دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

jahanshahlo

پروفسور غلامرضا جهانشاهلو  

   ۱۳۶۹-۱۳۷۶

   استاد تمام


drshidfar

پروفسور عبدا.. شیدفر

استاد تمام 

    ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل


دکتر احمد ماموریان

استاد تمام

۱۳۷۰-۱۳۷۴


 

دکتر مير مظفر معصومی 

دکتری رياضی در بخش انفورماتيک از دانشکده علوم پاريس
موسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات تهران

ایشان در سال 1367 دانشگاه لاهیجان را ره اندازی نموده اند و از همان ابتدا بهترین اساتید را از دانشگاه تهران به لاهیجان اوردن

درباره دانشگاه آزاد واحد لاهيجاندکتر مازیار صلاحی

 

دانشیار

۱۳۹۳دکتر فرشید مهر دوست

۱۳۹۳


 

دکتر محمد کیانپور

 

استادیار

۱۳۹۳


 


دکتر آرمان عقیلی

دانشیار

 

۱۳۸۰-۱۳۸۶


 


مرحوم دکتر محمد حسن شناسا

استادیار

۱۳۷۸-۱۳۸۱دکتر اسماعیل خرم

دانشیار

۱۳۷۸-۱۳۷۹دکتر علیرضا امیرتیموری

استاد تمام


 

دکتر محمد رضا علیرضایی

دانشیار

۱۳۷۴-۱۳۷۶دكتر حسن صالحي فتح آبادي

دانشیار