دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

این گرایش بین رشته‌ای با هدف فراهم آوردن فرصتی برای پرداختن  به مطالعه ریاضی‌ محض و کاربردی ، آمار ، فیزیک و مهندسی‌ به وجود آماده است