دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

این رشته سعی‌ بر آن‌ دارد که با بهره گیری از علوم مهندسی‌ و مدیریت ، میزان بهره‌وری سیستم را افزایش دهد. تعارفی از مهندسی‌ صنایع ارائه میشود مانند اینکه رشته‌ای است که با طراحی ، بهبود و پیاده سازی سیستم‌های یکپارچه از افراد،مواد،اطلاعات تجهیزات وارژی مرتبط می‌باشد بیانی از علم مدیریت می‌باشد فارغ التحصیلان این رشته توانایی کارهایی‌ از قبیل مدل سازی ، برنامه ریزی در پروژه‌های مختلف،برسی‌ مشکلات و ارائه بهترین الگو در سازمان‌ها و کارخانه‌‌‌ها برای بهینه سازی مسائل مختلف از قبیل انسان ، مواد و ماشین آلات رای دارا هستند

 

دانلود سرفصل رشته ( کارشناسی )

دانلود سرفصل رشته ( ارشد )

دانلود سرفصل رشته ( دکتری )