دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

علوم کامپیوتر پل ارتباطی دانش کامپیوتر و ریاضی است و مهمترین هدف آن دستیابی به بهترین الگوریتم های موجود در کمترین زمان و با بیشترین دقت است. فارغ التحصیلان این دوره توانایی آن را می یابند تا در حل مسایل علمی-تحقیقاتی، صنعتی، اجتماعی و اقتصادی نقش مؤثر و اساسی داشته باشند. موقعیت شغلی فارغ التحصیلان علوم کامپیوتر شباهت بسیار زیادی با مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دارد. اما در مجموع نقش فارغ التحصیلان این رشته به عنوان مدیر و هماهنگ کننده بسیار مهم و قابل توجه است. شایان ذکر است که این دانشکده به دنبال تصویب این رشته در مقطع دکتری می باشد که این امر در آینده نزدیک میسر است و بدیهی است که اولویت این دانشکده در جذب دانشجو در مقطع دکتری، فارغ التحصیلان همین دانشگاه می باشد.

 

دانلود سرفصل رشته( کارشناسی )

دانلود سرفصل رشته( کارشناسی ارشد )

دانلود سرفصل رشته( دکتری )