دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

دکتر مير مظفر معصومی 

دکتری رياضی در بخش انفورماتيک از دانشکده علوم پاريس
موسس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهيجان
عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات تهران

ایشان در سال 1367 دانشگاه لاهیجان را ره اندازی نموده اند و از همان ابتدا بهترین اساتید را از دانشگاه تهران به لاهیجان اوردن

درباره دانشگاه آزاد واحد لاهيجان