دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

ریاضیات مالی در مرز مشترک دانش هایی نظیر ریاضیات، آمار، اقتصاد، علوم کامپیوتر و حتی فیزیک با سرعت فزاینده در حال پیشروی است. این رشته ارتباط نزدیکی با رشته های اقتصاد مالی دارد. دانش آموختگان این دوره می توانند در امر تجزیه و تحلیل و محاسبات مدل های مالی در موسسات مالی مانند بانک، بیمه، بازارهای بورس کالا و اوراق بهادار و موسسات مالی و اعتباری اشتغال یابند. شایان ذکر است که این دانشکده به دنبال تصویب این رشته در مقطع دکتری می باشد که این امر در آینده نزدیک میسر است و بدیهی است که اولویت این دانشکده در جذب دانشجو در مقطع دکتری، فارغ التحصیلان همین دانشگاه می باشد.

 

دانلود سرفصل رشته ( کارشناسی ارشد )