دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

مهندسی مالی یک حوزه میان رشته ای است که بر بینش محاسباتی، ریاضیات مالی، روش های عددی و شبیه سازی کامپیوتری تکیه می کند و براساس آن تصمیماتی جهت معامله، پوشش سرمایه و سرمایه گذاری می گیرد و همین طور مدیریت ریسک این تصمیمات را تسهیل می کند. فارغ التحصیلان این دوره علاوه بر موسسات مالی می توانند به عنوان کارشناس قیمت گذاری در بورس اوراق بهادار، تعیین و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری مشغول به کار شوند.

 

دانلود سرفصل رشته ( کارشناسی ارشد )