دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

در یک نگاه کلی می توان گفت کسب و کار الکترونیک عبارت از کاربردی کردن کلیه سیستمهای اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کار می باشد. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر وب توسعه می یابند. بازارکار گرایش کسب و کار الکترونیکی را می توان به سه شاخه مختلف تقسیم کرد که عبارتند از: سیستم های کسب و کار داخلی، ارتباطات و همکاری سازمانی، تجارت الکترونیک- بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتری. لازم به ذکر است که امکان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان نیز وجود دارد.

 

دانلود سرفصل رشته ( کارشناسی ارشد )