دانشکده علوم ریاضی

Faculty of mathematical sciences

 

 

از زیر شاخه های علوم ریاضی و در این گرایش با نگاهی دقیق به تجزیه و تحلیل ساختارهای پیوسته پرداخته می شود. هدف تربیت کارشناسان ارشد برای پیشبرد مرزهای دانش ریاضی و ادامه تحصیل به منظور تأمین کادر علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است.

 

دانلود سرفصل رشته